Podzimní den

Podzimní denUž je čas, pane. Letos bylo léto z nejteplejších.
Slunečním hodinám svůj stín odevzdej,
a nech větry vlát na nivách vezdejších.

Poruč dozrání plodům zpozdilým,
ještě dva jižnější dny můžeš jim věnovati,
pěsti je k dokonalosti, však nezapomeň dáti
poslední sladkosti vínům ušlechtilým.

Kdo teď nemá domu žádného, nového si nepostaví.
Kdo teď samoten jest, dlouho zůstane tak,
Bude nespát, číst, dlouhé dopisy psát a pak
v alejích chodit sem a tam bude ve stromoví,
neklidně bude se toulat, až vyraší listy a odejde mrak.
————
Originál

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke