Prázdniny

“No man needs a vacation so much as the person who has just had one.”
“Nikdo nepotřebuje prázdniny tolik jako ten, komu právě jedny skončily.”

~ Elbert Hubbard

Prázdniny

Užívejte prázdnin!