Proč libertariáni podporují homosexuální manželství

Bývalý zástupce prezidentova kancléře Petr Hájek se pustil do debaty s novým místopředsedou Svobodných Tomášem Pajonkem ohledně rodiny, homosexuálních svazků, dětí a tak podobně. Nyní se do sporu vložil také kandidát Svobodných na prezidenta Ladislav Jakl.

Chtěl jsem o tématice napsat článek už nějakou dobu, teď to ale vypadá, že už nejde dál čekat.

Ladislav Jakl píše:

Někteří libertariáni si myslí, že mít negativní názor například na registrované partnerství je projevem neúcty ke svobodě jisté části lidí. Jenže to je veliký omyl. Manželství (stejně jako různé formy registrace partnerského vztahu) je sice svazkem dvou stran, ale nikoli dvou partnerů, jak se asi leckdo domnívá. Je svazkem partnerů na straně jedné a státu na straně druhé. Je státní institucí, je nástrojem veřejného práva. Umím si představit důsledného libertariána, který bude požadovat odstátnění partnerských vztahů, tedy ponechání i manželství soukromoprávním smluvním nástrojům. Pokud ale chce libertarián naopak vytvořit novou privilegovanou veřejnou instituci: státem registrovaný svazek homosexuálů, pak je přinejmenším nekonzistentní. Prostě si nevšiml, že k naprosté svobodě v partnerských vztazích zcela postačí volnost žít podle soukromého práva. Registrované partnerství není formou legalizace soužití homosexuálů, to je legální i bez registrace. Registrované partnerství je formou etatizace, institucionalizace a privilegizace soukromých vztahů. A pokud s ním konzervativci nesouhlasí z morálních důvodů, jsou s konzistentními libertariány vlastně na jedné lodi.

K tomu se musím vyjádřit už jenom proto, že jsem dřív takový názor zastával taky. Už nezastávám.

Ladislav Jakl má pravdu, že manželství je státní institucí, státním zásahem do soužití občanů, a tak k tomu má každý libertarián má mít a má přirozený odpor (mluvím tedy o státem uznaném manželství). Má tedy taky pravdu v tom, že by libertariáni měli usilovat o zrušení manželství jako státní instituce. Nemá ale pravdu v tom, že by libertariáni měli být proti státem uznaným homosexuálním manželstvím.

Zní to asi jako paradox, Ladislav Jakl mluví o nekonzistentních postojích, ale zamysleme se nad tím.

Libertarianismus vyrostl z klasického liberalismu. A klasický liberalismus stojí na svou nohách. Jednou nohou je svoboda jednotlivce — oponentům dobře známá a zastánci dobře prosazovaná. Druhou nohou je však rovnost před zákonem — na tento princip se však příliš často zapomíná na obou stranách barikády.

Zkusme myšlenkový pokus. Pokud by byly svatby legální pouze pro bílé nebo pouze pro páry, kde by aspoň jeden člověk by bílý, skutečně by bylo správné, aby liberálové a libertariáni prosazovali zrušení státního manželství? Skutečně by vám nepřipadalo diskriminační, že se např. Vietnamci v ČR nemohou brát? Vždyť je to absurdní — takový odporný diskriminační zákon by poslal všechny liberály na barikády!

Skutečnost je totiž taková, že zákony o rodině atp., které upravují manželství, vychovávání dětí i samotné svatby, tady s námi zůstanou na dlouho, pravděpodobně až do té doby, co bude stát státem.

Stát nikoho do manželského svazku nenutí — je to tedy státní zásah takový, který je v době dnešní nenechavé vlády někde hodně nízko na seznamu institucí na zrušení. Zároveň ale stát přiznává státem oddanému páru jistá (leckdy nemalá) privilegia a neexistuje ospravedlnitelný důvod, aby je neposkytoval také dvěma černochům, Vietnamcům nebo homosexuálům.

Pokud se podíváme do USA, zjistíme, že přesně tuto analogii použili jak libertariáni, tak Nejvyšší soud (SCOTUS). V případu Loving v. Virginia rozhodl SCOTUS, že zákaz barevných manželství byl protiústavní. Loni na jaře projednával SCOTUS dva případy — Hollingsworth v. Perry, kde SCOTUS rozhodl, že žalobci nemají aktivní legitimaci k projednávání před SCOTUSem, a tak kalifornské referendum zakazující homosexuální sňatky zůstává zrušené kalifornským nejvyšším soudem. Druhým případem bylo United States v. Windsor, kde se posuzovala platnost federálního zákona na ochranu manželství (DOMA). Přední libertariánský think-tank Cato Institute zaslal SCOTUSu amicus brief pro oba případy. Rozhodně doporučuji aspoň jeden z nich přečíst (zde a zde), pokud chcete znát zevrubnou argumentaci. Cato se právě o případ Loving dost opíralo. SCOTUS následně svým rozsudkem zrušil protiústavní část III zákona DOMA a tím tak zrušil federální interpretaci slov “manželství” a “manžel(ka)” pouze pro heterosexuální páry.

tl;dr: Zrušení státního manželství je nedosažitelné. Stát přiznává manželům privilegia. Zákaz černošských svateb je protiliberální. => Zákaz homosexuálních manželství je protiliberální.

PS: Článek Steva Horwitze na stejné téma.

25 thoughts on “Proč libertariáni podporují homosexuální manželství”

 1. Taky jsem došel k podobnýmu závěru když jsem nad tím přemýšlel.

  “Zároveň ale stát přiznává státem oddanému páru jistá (leckdy nemalá)”

  Ale jaký konkrétně práva to jsou pokud se vyloučí ty práva, kterých jde dosáhnout i jinou smlouvou? Opravdu jich je tolik? Asi bohužel jo no.

 2. Zákaz černoch => zákaz homosexuál je analogie, která neplatí. Soužití černošky a černocha má potenciál dát státu nového daňového poplatníka (což je důvod, proč stát některé svazky privileguje), soužití dvou mužů nikoli. Stejně tak tento potenciál chybí u soužití muže a ovce či vnučky, starající se o umírajícího dědu. Proto stát těmto soužitím nepřiznává status manželství a proto je to tak správně.

 3. No od 1.1.2013 je mimo jiné právem manžela získat jedinečnou exekuci na svůj majetek v případě, že je druhý manžel v dluzích a to i po rozvodu…. Tak nevím, nebylo by jednodušíí zrušit radši to manželství? :-)

 4. Já přeji všem to nej, ale stejně si říkám, že každá státní regulace plodí jen další regulaci, až se lidstvo dopracuje k totalitě a tak bych se spíš přikláněl ke zrušení státního manželství a srovnání všech lidí na stejnou (právní) úroveň. Jestli chce nějaký člověk ujištění o lásce toho druhého jednotlivce, tak ať si někde, nějak dohodne smlouvu, kterou posléze uzavře třeba v kostele polibkem… :)

 5. Zrovna jako právník si myslím, že v případě Loving v. Virginia Nejvyšší soud pošlapal americkou ústavu. Ne kvůli zákazu zákazů, ale kvůli tomu, že politicky angažovaně zasahoval do něčeho, co je v kompetenci členských států a ne federace. Navíc vystupuje značně nekonzistentě, když státům dovoluje aplikovat zákaz incestu a příbuzenských manželství. Obdobě špatně učinil v případě Roe v. Wade, kdy si o interrupcích podle platného textu ústavy mají právo rozhodovat státy a ne federace. V tom druhém případě i vyhrotil společenskou debatu a díky principu “v celé federaci ANO/NE” posílal řady zastánců krajních pozic z obou dvou stran barikády.

 6. Napadá mě jiný příklad. Pokud stát přiznává privilegia provozovatelům solárních elektráren, je to pro libertariána argumentem, aby požadoval privilegia na úkor daňových poplatníků pro výrobce elektříny z jiných zdrojů? Nebo na takovéto falešné rovnostářství nemyslí, je proti privilegiím (např. ve formě garancí) obecně a pokud se mu nepodaří prosadit jejich odstranění v jednom případě, je aspoň rád, že neplatí pro případy ostatní.

 7. Jak se autor dívá na zákaz incestních manželství? Chce po vzoru mládeže německých Zelených (v otázkách homosexuálních sňatků mu jistě blízké) také prosazovat zrušení jejich zákazu? Co manželství více jak dvou osob či osob již v nerozvedeném manželství žijících? Asi by to bylo pro voliče fér napsat.

 8. Když je tedy požadavek na zrušení všech zákonů o rodině a manželství coby státní instituce nerealizovatelný, je realizovatelné alespoň to, aby smlouvy, které jsou v tuto chvíli výsadou manželství, mohli uzavírat všichni?

 9. Bohouš: Argumentace potenciálním daňovým poplatníkem je už na první pohled tak zvrhlá a vadná, že si dovolím na to vůbec nijak nereagovat.

 10. Jakub M.: Státy nemají právo pošlapávat práva občanů a nemají právo diskriminovat. V případu Loving rozhodl SCOTUS správně.

  Roe v. Wade je složitá otázka.

  Ostatní je úkrok stranou, nehodlám reagovat.

 11. Pace v. Alabama je ve svém zdůvodnění, byť je daleko stručnější, mnohem přesvědčivější. Zkrátka tam federace vnucovala něco státům, co si měly řešit ty státy samotné.

  Velmi volně to jde přirovnat k situaci, když nám EU zase vnucuje nějaké normy, které nejsou podle znění smluv v její kompetenci (ale ESD rozhodne, že jsou). Bez ohledu na to, zda jsou to zas nějaké zvratky či čas od času něco rozumného a užitečného.

 12. Přesně:

  The practice of judicial activism — legislating from the bench — is now standard for many federal judges. They dismiss the doctrine of strict construction as hopelessly outdated, instead treating the Constitution as fluid and malleable to create a desired outcome in any given case. For judges who see themselves as social activists, their vision of justice is more important than the letter of the laws they are sworn to interpret and uphold. With the federal judiciary focused more on promoting a social agenda than upholding the rule of law, Americans find themselves increasingly governed by men they did not elect and cannot remove from office.

  Consider the Lawrence case decided by the Supreme Court in June. The Court determined that Texas had no right to establish its own standards for private sexual conduct, because gay sodomy is somehow protected under the 14th amendment “right to privacy.” Ridiculous as sodomy laws may be, there clearly is no right to privacy nor sodomy found anywhere in the Constitution. There are, however, states’ rights — rights plainly affirmed in the Ninth and Tenth amendments. Under those amendments, the State of Texas has the right to decide for itself how to regulate social matters like sex, using its own local standards. But rather than applying the real Constitution and declining jurisdiction over a properly state matter, the Court decided to apply the imaginary Constitution and impose its vision on the people of Texas.

  The political left increasingly uses the federal judiciary to do in court what it cannot do at the ballot box: advance an activist, secular, multicultural political agenda of which most Americans disapprove. This is why federal legal precedents in so many areas do not reflect the consensus of either federal or state legislators. Whether it’s gun rights, abortion, taxes, racial quotas, environmental regulations, gay marriage, or religion, federal jurists are way out of touch with the American people.

  http://archive.lewrockwell.com/paul/paul120.html

 13. Pobavilo mě, že konzervativec Jakl radí libertariánům, co si mají myslet :) Souhlasím s vámi, zákaz je už z podstaty neliberální.

  Napadá mě taková související otázka, byl byste pro eutanazii?

 14. Problém je v tom, že málo vnímáme podstatu manželství. Trvalý svazek muže a ženy má nárok na privilegia prostě proto, že jako jediný může splodit děti, to jest ty, z kterých práce budou živi všichni libertariáni, až budou v důchodu.

 15. Původně jsem chtěla napsat něco jako:
  sice nesouhlasím, ale pomohlo mi to srovnat si můj vlastní názor na věc
  -a nechat to tak.
  Jenže mi to nedá. Samozřejmě, že všichni lidé jsou si rovni, ať jsou jakékoli rasy či orientace, ale doslova rozšiřovat “manželství” i na dva lidi stejného pohlaví v kontextu naší kultury je podle mě vedle právě proto, že manželství je definované židovsko-křesťanskou náboženskou tradicí. Když už se vzdávat naděje na zrušení státního manželství, proč raději naopak nerozšířit “registrované partnerství” i na heterosexuální páry a manželství nepřenechat církvi? Obávám se, že tu někdo uhodil hřebíček na hlavičku v tom, že si někteří libertariáni mohou podat ruce se Zelenými. Tváří se to jako kompromis, ale ve skutečnosti je to podle mě krok doleva.
  (Vždyť nejde o to, něco hned zrušit, ale nastavit tomu protipól, aby to k němu mohlo směřovat. Proto nejsem anarchokapitalista, ale budu je podporovat raději, než komunisty.)
  Za odpověď budu vděčná… : )

 16. MMistr: Když někdo s někým uzavírá manželský závazek tak chce (podle mě), jak ujištění o lásce, tak i o státních privilegiích ( ve vztazích bude vždy ekonomické myšlení) . Mě se jeví svatba, jako parazitování jednoho člověka na úkor jiného člověka.


 17. Lída M.:

  Když už se vzdávat naděje na zrušení státního manželství, proč raději naopak nerozšířit ?registrované partnerství? i na heterosexuální páry a manželství nepřenechat církvi? Obávám se, že tu někdo uhodil hřebíček na hlavičku v tom, že si někteří libertariáni mohou podat ruce se Zelenými. Tváří se to jako kompromis, ale ve skutečnosti je to podle mě krok doleva.

  Myslím, že existuje rozdíl mezi politickou stranou a ideologií. Pro mě je ideální politická strana taková, která má určitý myšlenkový směr (např. Svobodní), ze kterého vychází, avšak má také reálný plán, jak tyto myšlenky realizovat.

  Jistě máte pravdu v tom, že z hlediska ideologie by bylo lepší “degradovat” manželství na úroveň registrovaných svazků (případně ho zrušit úplně), avšak upřímně si myslím, že pokud by SSO chtěla za každou cenu prosadit takováto opatření (které jsou poměrně kontroverzní a dá se očekávat, že by u nemalé části populace způsobily silně negativní reakci), nikdy by nedostala šanci prosadit mnohem důležitější věci, které ovlivní nás všechny a to silně pozitivním způsobem.

  Někdo by to snad mohl nazývat populismem (vyhýbání se kontroverzním otázkám, protože se to zrovna nehodí), já si však myslím, že v tomto případě jde o čistý poměr prosaditelnost/společenský užitek a že v situaci, kdy tu bude liberální prostředí, stát nám nebude házet klacky pod nohy a my všichni budeme mít (reálně) více peněz, se kterými budeme moci nakládat, pak určitě přijde čas na řešení otázky, zda manželství od státu neoddělit úplně a věřím, že svobodní budou jedni z prvních, kteří ji nadhodí.

 18. Zapadla tu zajímavá otázka na na incestní manželství. Zajímalo by mě, jaký na to má kandidát do EP pohled a proč.

 19. Nevím, jestli to tu někoho zajímá, ale…
  Naprostou náhodou jsem poprvé v životě narazila na text, kde se někdo zabývá tím, že ‘státní’ manželství a náboženská svatba nejsou totéž: http://thenews.org/2013/12/06/are-you-there-god-its-me-dwight/
  Škoda, že tohle lidi nedělaj častějc. Pak mám pocit, že se tu většinou hádáme jedna strana o voze a druhá o koze :D

 20. Znamená to, že od teď jako budou Svobodní (celá strana, ne jen exot Pánek) prosazovat homosexuální manželství i adopci dětí?

 21. Manželství je společenská instituce, fakticky existující i v předstátních kmenových společenstvích. Nemá tedy se státem nic společného, stát ji jen absorboval, podobně jako třeba křesťanství absorbovalo různé pohanské svátky.
  Manželství je ze své definice vždy z mezi mužem a ženou, protože jeho účelem je založení rodiny, což se homosexuálům (spolu) “asi” nezadaří… resp. až se jim to podaří, tak jsem ochoten jim říkat rodina a uznat jejich “manželství” za manželství.
  “Dokazující” implikace je logický faul. Z jakéhokoli tvrzení o černošských svatbách neplyne o jakýchkoli jiných svatbách vůbec nic. Takhle lze stvořit “argument” třeba pro manželství židlí:
  Zákaz černošských svateb je protiliberální. => Zákaz manželství židlí je protiliberální.
  V první řadě nechci, aby se Svobodní vůbec zabývali takovýma píčovinama, který se týkají možná tak 0,1% populace a zajímá to pár magorů ze Strany Zelených a New Left jako Dienstbiera z ČSSD. Jděte cestou UKIP tj. produkujte politiku a berte si témata zajímající 80% normálních lidí, a ne kraviny zajímající 1% magorů. Ti navíc nakonec volí Zelený nebo Piráty.
  Důkazem, že to děláte dobře je až o Vás v Respektu budu číst, že jste nebezpeční protievropští, xenofobní rasiti stejně jako o UKIP.

 22. Myslim, ze za tim stoji jina pozice: ,,pravy” vs. ,,levy” (take radikalni ci agoristicky) libertarianismus. Agorista odmitajici jakykoli Stat, bude asi peoti vsem Statnim istitucim, vcetne manzelstvi. ,,Pravy” libertarian bude pro manzelstvi i registrovane partnerstvi.

  Nejde o to, jakou vyhodu Stat ziska pomoci instituce manzelstvi ci reg. partnerstvi, ale o to, ze pokud ma mit Stat ,,legislativni” mononopol, musi ,,nastavit” vsem rovna prava a svobody. Neni proto duvod predúokladat, ze by Statni instituce manzelstvi mela prinaset komukoi jakakoli privilegia, nybrz, ze by je nemela prinaset nikomu a mela by byt zrusena. Z hlediska ,,praveho” libertarianismu by mela byt zrusena privilegia a samozrejme snizena vyse dani tak, aby byly sice nizske, presto vsak nejake.

  Z hledoska radikalniho libertarianismu ci agorismu by pote mely byt zruseny veskere dane, legislativa tez – vytvareni prava by melo byt bahrazeno jeho objevovanim. Mel by byt zrusen monopol soudni, pravni a obranny. Stat by pote nevydaval pravo, registrovana partnerstvi, i manzelstvi by byla zalezitosti svobodne trzni konkurence pravniku a soudcu. Privilegia by byla zrusena tedy i pro politiky a uredniky, nejen pro instituty manzelstvi a registrovaneho parznerstvi, narozdil od ,,praveho” libertarianismu, jenz sice jest pro snizeni poctu byrokratu, nikoli vsak pro jeho cele zruseni. A jsem presvedcen, ze veskera prava plynouci z podstaty manzelskeho svazku by bylo mozne nahradit smlouvami, jez by se tykali daneho jednotliveho pravniho zavazku plynouciho z manzelskeho svazku.

  Ka osobne jsem pro to, aby Stat byl dekonstruovan i vnitrne, i z vnejsku. Rekl bych, ze jsem ,,levo-stredovy” libertarian. Povazuji Statni monopoli za zneuzitelne i po dlohe dobe svobody a Stat by mel byt zrusen. Vsechny udajne poskytovane a vnucovane sluzby Statu je mozne nahradit trzni konkurenci, jakozto do dusledku uplatnena idea svobody.

Comments are closed.