Respect

Respect“I’m not concerned with your liking or disliking me… All I ask is that you respect me as a human being.”

“Nezabývám se tím, jestli mě máš rád nebo nemáš… Jediné, o co žádám, je, abys mne respektoval jako lidskou bytost.”
~ Jackie Robinson

Jak říká Ali G.: R-E-S-T-E-C-P! We must restecp each other!