Thatcherová o trhu

Převzato z EUportálu.

Pokud si však můžeme odnést nějaké poučení z hospodářského vývoje v letech 1987 až 1990 — potvrzené od té doby okolnostmi předcházejícími neslavnému vystoupení Británie z ERM v roce 1992 — dá se shrnout do věty, kterou jsem pronesla v Dolní sněmovně a která tak rozzuřila Nigela, protože vystihovala veškeré rozpory mezi námi: “Neexistuje žádný způsob, jak napálit trh.” Mohla jsem k tomu ještě dodat: “A když se o to pokusíte, napálí zaručeně trh vás.”

Víra, že chytrý člověk dokáže potlačit tržní mechanismy — a Nigel Lawson byl jedním z nejchytřejších lidí v britské politice — je věčným pokusem pošetilých. Tato pošetilost nás přišla draho. Myšlenka, že jiní chytří lidé — a Jacques Delors patřil k nejchytřejším politikům v Evropě — postaví babylónskou věž na nestejnorodých základech starobylých národů, různých jazyků a různých ekonomik, je však mnohem nebezpečnější. A pořád se na této chatrné stavbě pracuje.

~ Margaret Thatcherová: Roky na Downing Street…, s. 496

Základní fakta o finanční kryse

Dnes vyšel v MF v rubrice Kavárna článek od mého velmi oblíbeného Ing. Miroslava Svobody z VŠE. Protože autor textu je velmi inteligentní pán, který dokáže ekonomické záležitosti perfektně vysvětlit, povinně si jej každý přečtěte ;)

Rakouský ekonom Friedrich Hayek to studoval přímo v USA, rozpracoval svoje poznatky do ucelené teorie, za kterou o mnoho let později dostal Nobelovu cenu. Tehdy ho však téměř nikdo neposlouchal.

Jeho následovníci předvídali i dnešní krizi, avšak ani jim téměř nikdo nenaslouchá. Jejich recepty na prevenci totiž zní: zakázat bankám půjčovat peníze uložené na běžných vkladech. Zrušit centrální banku, která svou “monetární politikou” jen rozpoutává hospodářské cykly. Vrátit se k placení zlatem, s jehož světovými zásobami nelze snadno manipulovat, takže inflace bude jednou provždy minulostí. Není divu, že takové recepty se neuchytily… znamenají totéž jako alkoholikovi zakázat pít. Místo flámů a kocovin nabízejí jen pozvolný a trvalý vzestup blahobytu…

Celý článek je povinně k přečtení zde »