Tryzna

Přátelé, kamarádi. Dnes výjimečně si nebudeme z ničeho utahovat, neb nás a naše blízké postihla velmi krutá věc. Ani nemůžu najít sílu napsat to. Těžko hledám slova. Ale zkrátka a dobře — teď se zhluboka nadýchněte — byl stržen billboard Astoria.

Všichni, kteří mě znají a jsou s naší situací obeznámeni, jistě pochopí, jak tragická tato rána osudu je.

Fotografie nebožtíka

Fotografie pozůstalých: 1, 2, 3, 4, 5

Prosím o minutu ticha…

One thought on “Tryzna”

  1. Vloni jsem to prosšvihl, a tak lituju až letos, že mám maturitu už pětatřicet let za sebou.

Comments are closed.