Velezrádce?

Senát obžaloval prezidenta z velezrady, text zde ». Velezrady se měl dopustit těmito pěti body:

 1. Neratifikoval ESM
 2. Dlouho nechtěl ratifikovat Evropskou sociální chartu
 3. Nechce jmenovat nové soudce Ústavního soudu
 4. Vyhlásil amnestii
 5. Nejmenoval soudního čekatele Langera

Jsou to všechno samozřejmě nesmysly.

Ústava dává prezidentovi volnost v rozhodování, které mezinárodní smlouvy ratifikuje a které ne. Podle mě to z textu Ústavy plyne jednoznačně a nevidí to pouze zaslepený fanatický klausobijec. Nadto, domnívám se, že ratifikací ESM by naopak prezident velezradu spáchal.

Nové soudce Ústavního soudu prezident navrhoval, dokonce sociálního demokrata Koudelku, ale Senát se rozhodl, že mu žádného soudce neschválí. Proto by se Senát měl zamyslet spíš sám nad sebou.

Volnost v rozhodování, komu udělit amnestii, dává prezidentovi Ústava opět jednoznačně. Šok nad tím, že prezident může udělit milost nebo vyhlásit amnestii zcela libovolných rozměrů, je směšný. Kdyby si senátoři přečetli Ústavu, věděli by o této pravomoci prezidenta dávno. Navíc vyhlášení amnestie bylo správné. Amnestii tedy může vyhlásit libovolných rozměrů, dokud s ním souhlasí premiér (kterého sám jmenuje). A odpovědnost za amnestii nese vláda, ergo obžalovat prezidenta z velezrady kvůli amnestii je pojmový nesmysl.

Ústava taktéž dává prezidentovi volnost v rozhodnutí, koho jmenuje soudcem a koho ne. Prezident se řídí Ústavou, nikoliv názorem Nejvyššího správního soudu, který v Ústavě nemá oporu. Prezident je zkrátka funkce politická, nikoliv poštovní, aby doručoval rozkazy jiných ústavních orgánů na správná místa.

Víc k tomu není co dodávat. Senátoři nejhoršího parlamentu v dějinách této země by se měli stydět za to, jak účelově překrucují Ústavu České republiky.

10 thoughts on “Velezrádce?”

 1. Taky mi to tak přijde. K podpisu ESM. Pokud by prezident měl povinnost cokoliv podepsat, nemělo by přece smysl, aby to podepisoval.

 2. Taky si myslim. Navíc ta věta je “sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy”. Pokud musí ratifikovat, pak logicky musí i sjednat. To asi teda znamená, že musí sjednat každou mezinárodní smlouvu, která ho napadne. :)

 3. Velezrada je samozřejmě nebetyčně vzdálená tomu, co prezident provedl v rozporu s právním řádem, ale na druhou stranu nelze odhlédnout od toho, že i prezident je v jistých situacích správní orgán – tedy realizuje veřejnou správu, tudíž soudy na něj v jistých situacích mohou. Jen mě mrzí, že doktor Langer nedotáhl tu věc do konce a neposlal na prezidenta exekutora. Sice prezident republiky asi žádný majetek nemá – vše patrně patří Kanceláři prezidenta republiky, ovšem ostudu by z toho měl pořádnou. Klaus se zachoval jako diktátor, který jen nad zákonem.

 4. Pokud liberál obhajuje svévoli výkonné moci dokonce nad rámec zákonné regulace, je už opravdu asi každá debata zbytečná. :(

 5. Jo, jo, nejlepší je svuj zvrácenej názor prohlásit za pravdu a jinej názor považovat za svévoli. ;)

 6. Já se můžu klidně mýlit, ale zatím jsem ještě nepotkal administrativistu nebo konstitucionalistu, který by souhlasil s Vaším názorem. Zdá se mi tedy nesmírně nepravděpodobné, že tento Váš extrémně minoritní názor zrovna souzní s názorem prof. Klause čistě náhodou. Připomíná mi to spíš diskusi se zapáleným křesťanem, který svůj názor formuluje podle toho, aby odpovídal jeho vidění světa.

  V každém případě nechápu, co je na tomto názoru zvráceného. Veřejná moc musí podléhat moci soudní. Musí existovat elementární kontrola byť by se třeba i neaplikoval správní řád. Proces jmenování soudce nebo např. profesora je výkonem veřejné moci, sice nelze odvodit existenci práva na jmenování soudce, ovšem je třeba, aby tento proces probíhal alespoň přezkoumatelně. Pokud veřejná moc odmítne vydat rozhodnutí v tomto správním řízení, nastoupí moc soudní. Klause si vážím, ale v tomto případě selhal, když nebyl schopen vydat rozhodnutí. I když jsem před soudy mnohokrát prohrál, vždy učím klienty chápat, že jistou elementární úctu je jim třeba prokazovat. Sice rozhodují často špatně, ale kdybych setrval na svém názoru a podle toho jednal, většinou se dopouštím ještě většího prohřešku. Srovnejte trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, trestné je nenastoupení do výkonu trestu, ať je trest zasloužený nebo ne. Pokud člověk přestane respektovat “alespoň přiměřeně nezávislý” soud, bohužel fungování demokracie příliš nepomáhá.

 7. Ffffuuuuuuuu, nebudu tady opakovat celou Klausovu argumentaci. Určitě si ji umíte najít a přečíst sám.

Comments are closed.