Senát obžaloval prezidenta z velezrady, text zde ». Velezrady se měl dopustit těmito pěti body:

  1. Neratifikoval ESM
  2. Dlouho nechtěl ratifikovat Evropskou sociální chartu
  3. Nechce jmenovat nové soudce Ústavního soudu
  4. Vyhlásil amnestii
  5. Nejmenoval soudního čekatele Langera

Jsou to všechno samozřejmě nesmysly.

Ústava dává prezidentovi volnost v rozhodování, které mezinárodní smlouvy ratifikuje a které ne. Podle mě to z textu Ústavy plyne jednoznačně a nevidí to pouze zaslepený fanatický klausobijec. Nadto, domnívám se, že ratifikací ESM by naopak prezident velezradu spáchal.

Nové soudce Ústavního soudu prezident navrhoval, dokonce sociálního demokrata Koudelku, ale Senát se rozhodl, že mu žádného soudce neschválí. Proto by se Senát měl zamyslet spíš sám nad sebou.

Volnost v rozhodování, komu udělit amnestii, dává prezidentovi Ústava opět jednoznačně. Šok nad tím, že prezident může udělit milost nebo vyhlásit amnestii zcela libovolných rozměrů, je směšný. Kdyby si senátoři přečetli Ústavu, věděli by o této pravomoci prezidenta dávno. Navíc vyhlášení amnestie bylo správné. Amnestii tedy může vyhlásit libovolných rozměrů, dokud s ním souhlasí premiér (kterého sám jmenuje). A odpovědnost za amnestii nese vláda, ergo obžalovat prezidenta z velezrady kvůli amnestii je pojmový nesmysl.

Ústava taktéž dává prezidentovi volnost v rozhodnutí, koho jmenuje soudcem a koho ne. Prezident se řídí Ústavou, nikoliv názorem Nejvyššího správního soudu, který v Ústavě nemá oporu. Prezident je zkrátka funkce politická, nikoliv poštovní, aby doručoval rozkazy jiných ústavních orgánů na správná místa.

Víc k tomu není co dodávat. Senátoři nejhoršího parlamentu v dějinách této země by se měli stydět za to, jak účelově překrucují Ústavu České republiky.