Reakce na Jana Martinka

Pomalu dohánim resty z volební kampaně. AdaMM mě vyzval, abych zareagoval na referát Jana Martinka o programu Svobodných. Tímto zde tedy činím.

Fakt vám nevadí, že kromě svobody v tom, kam se kutálejí peníze (“NIKDO, opakuji NIKDO mi do toho nesmí mluvit! NIKDY!”) jsou v ostatních programových bodech velmi konzervativní? Tedy přesněji, že staví nikoli na přístupu “dělejte si co chcete”, protože jste svobodní, ale “dělejte si, co si myslíme, že je správné, protože dobře víme, jak je to správně”?

I call bullshit. Kde v našem programu nebo jakémkoliv dokumentu je napsáno, že my víme, jak má někdo žít? Nikde. Obzlášť od voliče Zelených je to asi nějaká recese, stejně jako v jejich rapovém hitu “neprožít život ve státem danejch kolonkách”. No jasně, můžeš si žít, jak chceš, ale nesmíš jíst hranolky, nesmíš kouřit, nesmíš svítit žárovkou, nesmíš jíst jídlo z daleka atp. atp. Fakt liberální, wtz!

Svobodní: “Antidismriminační zákon popírá i princip presumpce neviny, bez kterého nelze zajistit právo na spravedlivý proces.?

Jan Martinek: Četli jste si někdy ten zákon? Mrkněte se, je dost dobře čitelný i pro neprávníky: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198 (Bez dalšího komentáře.)

Četl ho někdy Jan Martinek? Cituji z §14: “Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci […] je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.”

Tedy zákon popírá princip presumpce neviny. To je kouzlo!

Svobodní:”Svobodní odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu.”

Martinek: Ano, víme nejlíp, jak to funguje nejlíp. Jinak buďte svobodní jak chcete, ale máme tu nějaké instituce, které už aspoň? 20 let… skvěle fungují, takže to neměňme, OK? Teda až na institut lidového hlasování, který se nám líbí. Jo, a volby chceme zregulovat fakt hodně. Teda pokud to z těch 4 řádků není jasné, tak jakože fakt hodně.

WTF? Vůbec nechápu, co chce autor říct. Svobodní jsou proti “referendům sovětského typu”, jak to nazývá Dr. Payne. Více viz níže. Proč bychom měli chtít “fakt hodně zregulovat” volby? Cože?

Svobodní: “Dálnice patří do české krajiny stejně jako železnice a vodní díla.”

Martinek: A telegrafní sloupy a erodovaná pole. A vysoké koncentrace prachu na Úvoze. Ale v žádném případě větrné elektrárny. To jako ne. Mrkněte, už na Komenského mapě jsou dálnice. IMHO paleolit. Víme nejlíp, co je součástí české krajiny.

Proč by tam neměly patřit větrné elektrárny? Pokud si je někdo za svoje (!) peníze postaví, nebudou rušit okolní obyvatele a nebudou zabíjet ptáky (já myslel, že Zelení mají ptáky rádi?), tak samozřejmě do krajiny budou patřit i větrné elektrárny. Proč by tam neměly patřit dálnice, Jan Martinek nijak neosvětlil — pouze demagogickým zvoláním, že nejsou z paleolitu. Větrníky jsou z paleolitu?

Svobodní: “Stát musí dálnice plánovat v trase, kterou má právně zajištěnou. [a potenciální vyvlastňování/zdržování je tak chyba plánování]”

Martinek: Tak určitěěě. Plánovali jste někdy něco? A ještě před začátkem plánování jste nakoupili všechny zdroje, které budete potřebovat v případě uskutečnění plánu? Dobře vy!

Možná nešťastná formulace. Ale myslím, že Jan Martinek je dostatečně inteligentní na to, aby věděl, co tím náš program chce říct. Takže díky emocionální demagogické reakce pouze vypadá jako ekoteroristický dorost.

Svobodní: “V případě, že by rozpočet skončil přebytkem, musel by být přebytek přednostně použit na splátku státního dluhu.”

Martinek:Pracovali jste někdy někde, kde se musí na konci roku vynulovat rozpočet? Pak určitě víte, jak skvělé opatření to je.

Jan Martinek opět vůbec neví, o čem hovoří. Příkladů přebytkových rozpočtů existuje habaděj. Ministerstva nemohou utrácet, jak se jim zlíbí, to by ministr ve své práci ve skutečně fiskálně odpovědné vládě dlouho nevydržel. Plýtvání státních prostředků si bude každý moci jednoduše zjistit díky zveřejňování smluv na internetu.

Svobodní: “Návrh zákona, který by představoval zvýšení daní nebo zavedení daní nových, by musel získat souhlas lidí v referendu.”

Martinek: Ehm… neříkali jste výše něco o referendu a nahrazování existujících zastupitelských institucí? Že přípustný je pouze nesouhlas/veto? Tyhlety dokumenty jsou prostě moc dlouhé? kdo to má po 17 stránkách furt sledovat?

Ne, neříkali. Říkali jsme něco proti referendu, které nahrazuje rozhodnutí politiků. Jak jsem psal výše, Dr. Payne tomu říká — prý podle švýcarského vzoru — referendum sovětské typu. Tedy takové referendum, kdy se politici bojí rozhodnout a raději nechají rozhodnout lidi v referendu. Politici ale musí rozhodnout, to je jejich práce. V určitých případech, mj. o změnách ústavy pak o takovém rozhodnutí následuje povinné verifikační/vetující referendum.

Podrobně o referendech podle Svobodných čtěte zde »

Svobodní: “Svobodní odmítají předsudky vůči českým řidičům, kteří se údajně neumí chovat stejně odpovědně, jako řidiči v jiných zemích. Odmítají i démonizaci individuální dopravy a kult hromadných dopravních prostředků.”

Martinek: Tomu říkám politický program. Založený na morálce, nikoli politických hodnotách. A bodový systém je zlo. Rozhodně. Pravidla jsou důležitá, když jde o cokoli jiného, ale v silniční dopravě a nakládání s penězi je nepotřebujeme. Pohoda.

Nechápu první dvě věty. Nám nevadí autobusy, spousta našich členů ani auto nemá a jezdí takřka výlučně hromadnou dopravou (třeba já). A co jako? Vadí nám kult hromadné dopravy, ne hromadná doprava.

Zbytek je stupidní demagogie. Bodový systém je v lepším případě k ničemu, ale spíše situaci na silnicích a velikost korupce mnohem zhoršil — myslel jsem, že obojí leží Zeleným na srdci.

Kde v programu máme zrušení silničních pravidel? Nemůžu to tam najít.

Co to jsou pravidla při nakládání s penězi? Zcela vážně nevím.

Svobodní: “Je třeba si uvědomovat, že se znečišťováním se setkáváme zejména tam, kde není jasně definovaný vlastník.”

Martinek: Třeba v severních Čechách. Nebo v Brně na Úvoze.

Nevím, co je v Brně na úvoze, ale ta věta z programu je pravdivá. Akorát bych ji asi nedával do politického programu, kdyby se mě na to teď někdo zeptal (ano, já vím, pro ten program jsem hlasoval).

Pokud mi někdo znečistí můj pozemek — např. mi vyprázdní hovnocuc na zahradu, tak ho poženu k soudu. Proto při jasně definovaných majetkových právech se toto děje pouze zřídka. U nejasně definovaných práv (např. u ovzduší to je problém, viz můj článek) nastupuje státní regulace. Je potom chybou státu, že nekoná.

Svobodní: “Pořádnost (neodhazování odpadků na zem) je věcí etiky a výchovy, stát a obce mají ale jasnou odpovědnost za úklid tehdy, když nejsou schopni jednotlivé drobné znečišťovatele chytit při činu.”

Martinek: Děcka, a máme tu kolektivní odpovědnost! Nobody expects Spanish Inquisition! Naše politika je ideově konzistentní. Kromě toho, že když je potřeba, najednou není.

Jaká kolektivní odpovědnost? Co to plácáš, Jane Martinku? Kdo jiný má podle Zelených sbírat odhozené papírky od bonbónů u nichž není znám pachatel? Klaus?

Svobodní:”Recyklace je důležitou součástí ekonomiky od nepaměti. Zejména kovy, sklo, papír a plasty jsou předměty vhodné ke znovupoužití. Recyklace ale nesmí být nařizována z ideologických důvodů.”

Martinek: Ano. Prosím, všimněte si, tohle je SUPER příklad ? to, co se nám líbí, je tu od nepaměti (a jinde, třeba v Německu, je to od nepaměti ještě dýl). Ale určitě se nám nelíbí, že by to někdo mohl sám (anebo nedejbože v organizované skupině, to už by byla ideologie) prosazovat a chtít změny. Třeba jako v tom Německu, kde mají zálohované plastové lahve (určitě ne od nepaměti). Protože

Svobodní: “Český systém dobrovolné recyklace je funkční a měl by být uchován, neměl by být nahrazován povinným zálohováním plastových lahví.”

Přirozeně. Co je Janu Martinkovi do toho, jestli já recykluju nějakou láhev, nebo si z ní udělám třeba stínítko? Nechte lidi žít a starejte se o svoji domácnost, hm?

Svobodní: “zrušen sazebník a jednání o cenách”

Martinek: protože individuální domluva je nejlepší, v Turecku na tržišti je to přece levnější než v Electroworldu? ještě víc, když jde o to, aby mi neuhnila noha

Jan Martinek si tedy myslí, že ceny v Elextroworldu určuje stát nějakým sazebníkem? Nevznikají ty ceny náhodou na trhu. Jak Martinek by si měl buď zapsat nějaký kurs ekonomie, aby věděl, jak se jedná o cenách, nebo by se měl vypravit do obchodu a zkusti se zamyslet. Protože takovéto bláboly nemůže snad ani sám brát vážně.

Svobodní: “Koneckonců, nejnižší nezaměstnanost nacházíme v zemích, které jsou na špičce v míře ekonomické svobody.”

Martinek: mrkněte, je to super seznam (je potřeba kliknout na řazení podle prostředního sloupce): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate

A vidí Jan Martinek něco jiného než je napsané v programu Svobodných? Na špici jsou země s vysokou ekonomickou svobodou. (Samozřejmě po vyřazení diktátorských režimů. Nebo si snad máme myslet, že Jan Martinek volá po diktatuře?)

protože není rozdíl, jestli jste kameraman pracující ve švarcu za 40k měsíčně anebo barman ve čtyřce, dělající přespůlnoční dvanáctky za osmičku bez smlouvy? nebo aspoň žádný volič Svobodných (a tedy skutečně za sebe odpovědný jedinec) nikdy jako barman za osmičku dělat nebude

Je to rozdíl. Chudý člověk v chudém regionu potřebuje flexibilní pracovní trh nejvíce. Ten bohatý člověk totiž snese, že si ty neefektivity zaplatí, chudý ne. Opět bych doporučil základní kurs ekonomie.

Rychlý test, zda je to platné: používáme v zemědělství peníze? Ano? Tak je to jako každé jiné podnikání. Superfajn.

Ale zemědělství je podnikání jako každé jiné. Viz např. můj článek.

Svobodní: “V oblasti vysokoškolského vzdělávání vycházejí Svobodní z principu, že je ryze soukromým, nikoliv veřejným statkem.”

Martinek: just because we can

Školství je soukromým statkem. Opět stačí navštívit základní kurs ekonomie nebo si přečíst moji seminárku.

Svobodní: “Na státu je pak každoroční kontrola dosažených minimálních znalostí žáka.”

Martinek: protože rok je jediná nearbitrární a objektivní časová jednotka

Není. No a co?

Celkově vzato bych Janu Martinkvoi doporučil před psaním hejtu zeptat se někoho, jak je to myšleno, když něčemu sám nerozumí. My byhom mu to trpělivě vysvětlili.

Jinak sám AdaMM napsal na svůj blog článek, se kterým v podstatě souhlasím, a nijak jsem se nenaštval. :)

6 thoughts on “Reakce na Jana Martinka”

 1. “V Brně na Úvoze” je patrně narážka na to, že se jedná o dost zamořenou ulici. Občas tam teda projdu a dýchá se mi tam líp než třeba u nádraží a dalších významných uzlů, kde dýmí naftou poháněné ekologické vlaky a autobusy MHD, ale oficiální měření je oficiální měření.

  No a tu ulici patrně vlastní nějaký zlý bezohledný podnikatel, který bohatne na tom, že tam láká auta z celého Brna.

 2. Posílám dotaz na knihu, kterou jsem objednal (a zaplatil) na shopu svobodných i sem:

  3.11. jsem dostal potvrzení objednávky knihy – uhrazeno,
  od té doby ani na dotaz z 6.11. žádná zpráva.

  Svobodní mi byli sympatičtí, volil jsem je a také jsem je nákupem knihy chtěl podpořit (sic drobnými), to že má R.Hartmann na svých stránkách výzvu “Volte č.3” jsem ho sms upozorňoval taky já. Otec vyvěšuje na svůj dům obří transparent. Atd…

  Knihu jsem nedostal, odpovědi na dotazy také ne a prachy v prdeli… ale mámo ty hráli!

  SHIT HAPpens!!!

  Navždy Váš
  Jiří Roubíček

 3. Ideologie Svobodných, resp. liberálů obecně je specifická tím, že je ze své podstaty obsahově prázdná, n e u r č i t á, neimplikuje nutně žádnou jinou hodnotu než opět hodnotu svobody, která chce umožnit život každé osobně zvolené u r č i t é hodnotě, jež sama nebude svobodu omezovat. To je její velkou předností i překážkou v politickém uplatnění.

  Ve skutečném jednání se však liberální strana dříve či později s nějakými určitými hodnotami stotožní. — Sledujte např. Svobodné, kteří zcela v souladu se svým výchozím a primárním (neurčitým) principem odmítají pozitivní diskriminaci, kterou zavedl duch jiného než liberální ražení, aby její pomocí vyrovnal (snad) dočasnou, situovanou, konkrétní nerovnost a podle svého názoru vyvážil míru svobody mezi lidmi. Klasický liberál však ví, že tento člověk se mýlí, neboť žádná dočasná situace nemůže odejmout principiální svobodu žádnému člověku, pokud vládne právo. Právě pouze právo, je-li mylně nastavené, mu ji může odejmout. A to nastává tehdy, když je vůdčí princip svobody v jeho základu korigován někým, jehož úprava práva, nevychází přímo z principu svobody, a je proto nutně aribitrání a svévolná.

  Zde je politický člověk liberálního ražení věrný svému východisku. — Pokud se však ve společnosti vyskytnou jevy, za nimiž stojí ideologie, jak se zdá, právě opačná svobodě, rozhoduje se často tento politický člověk k jejich kritice a demaskování nesvobodné ideologie v jejich základu. Něco situovaného, konkrétního a u r č i t é h o se podujímá hájit a něco odsuzovat: odsuzuje cokoli, co umenšuje jeho možnosti svobodně volit. Často pak v rámci své kritiky hájí a oslavuje protiklad, neboť na tom je závislý smysl kritizovaného a jeho kritiky: tak jako jsou diskuze o přednostech jednoho dopravního prostředku závislé na diskuzích o slabinách jiných dopravních prostředků. Rozšiřuje však tento protiklad tyto jeho možnosti?

  Patrně nemůže jinak. Z politických důvodů musí být určitý i v samotné otázce principu liberalismu. Avšak hodnota, ke které se přiklonil, nebyla vybrána jím. Vybral mu ji oponenet, který se přiklonik k hodnotě opačné. Tím se liberál stal svým způsobem nesvobodný. Dále se jeho jednání odvíjí v souladu s přirozeností hájené věci: může jít o něco inspirativního, jehož obhajoba jej celkově inspiruje, může jít o něco banálního, jehož obhajoba jej banalizuje. Aby byl zastánce svobody volit, musel se stát zastáncem něčeho již zvoleného, do jisté míry proti své vůli a proti svému principu.


 4. MMister:

  tl;dr

  typické – konečně jsem dostal knihu – minulý víkend v Římě jsem ji pročítal, váš post “Too long didnt read” je ve stejném duchu jako kniha – je z toho patrné vaše mládí (nebo mé stáří – ale při věku 33 tuhle variantu zamítám), raději říci že jsem otázku,komentář, nečetl…… tragické, úsměvné, etc…

Comments are closed.