Proč není zemědělství specifické odvětví

“Já jsem pro volný trh, ale moje odvětví je specifické.” je oblíbená věta rent-seekerů ze všech odvětví. Konstrukce věty nechává vzpomenout na doby, kdy Slovensko mělo svá “istá špecifiká”.

Specifičnost zemědělství má dokazovat 1) sezónnost, 2) nevypočitatelnost počasí nebo 3) dlouhodobost investic.

1) Co se sezónnosti týče, téměř všechna odvětví vykazují nějakou míru sezónnosti. Některá menší, některá větší než zemědělství. Např. odvětví zvané “Tour de France” trvá pouze tři týdny každý rok. Během těchto tří týdnů se musí prodat všechno do poslední mrtě, protože dalších 49 týdnů to nikoho nebude zajímat.

2) Je zřejmě pravda, že v jiných odvětvích nehraje počasí takovou roli, avšak všechna odvětví čelí nejistotám ohledně svého okolí. Ať už to je technologická nejistota nebo nejistota ohledně vstupu nových konkurentů na trh. Tvrdím, že obě z těchto nejistot jsou v případě zemědělství menší řádově — technologický pokrok nepostupuje v zemědělství zdaleka tak rychle jako v jiných odvětvích a noví konkurenti taktéž nemohou vstoupit na trh během několika týdnů jako je tomu v jiných odvětvích.

Navíc v dlouhém období mají vlivy počasí tendenci se vyrovnat (regression toward the mean), což se dá ukázat na grafech počasí, kde není vidět žádný deterministický trend, popř. pouze slabý. Ani toto v jiných odvětvích neplatí.

3) I v jiných odvětvích je návratnost investic dlouhodobá, někdy dokonce přes deset let jako v případě elektrárenského průmyslu, takže ani tento argument neplatí.

Psáno jako domácí úkol na Mikro III v reakci na jakéhosi agrárního analytika.

Zdroj obrázku: Lokutus