Hot N ColdUž dlouho tady nebyl žádnej pokus o překlad písně, tak dneska Katy Perry s písní, jejíž název bych přeložil jako Vášeň a chlad.

You change your mind
Měníš názory
Like a girl changes clothes
Jako holka oblečení
Yeah you, PMS
Jo, ty, jseš náladovej jak menstruace
Like a bitch
Jako každá děvka
I would know
Kterou znám


And you always think
A vždycky přemýšlíš
Always speak
Vždycky mluvíš
Cryptically
Záhadně

I should know
Měla bych vědět
That you’re no good for me
Že pro mě nejsi nic dobrýho

Cause you’re hot then you’re cold
Protože jsi vášnivej, potom chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš v pohodě a pak máš depku
You’re wrong when it’s right
Říkáš špatně, když je to dobře
It’s black and it’s white
Je to pro tebe černý a pak hned bílý
We fight, we break up
Hádáme se a rozcházíme
We kiss, we make up
Líbáme se a dáváme dohromady

You, You don’t really want to stay, no
Ty, ty ve skutečnosti nechceš zůstat, ne
You, but you don’t really want to go-o
Ty, ty ale ve skutečnosti nechceš jít
You’re hot then you’re cold
Jsi vášnivej a pak chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš v pohodě a pak máš depku

We used to be
Bývali jsme
Just like twins
Přesně jako dvojčata
So in sync
Tak propojeni
The same energy
Ta samá energie
Now’s a dead battery
Teď je ta baterka vybitá
Used to laugh bout nothing
Dřív jsme se pořád smáli
Now your plain boring
Teď jsi totálně nudnej

I should know that
Měla bych vědět
You’re not gonna change
Že se nezměníš

Cause you’re hot then you’re cold
Protože jsi žhavej, potom chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš v pohodě a pak máš depku
You’re wrong when it’s right
Říkáš špatně, když je to dobře
It’s black and it’s white
Je to pro tebe černý a pak hned bílý
We fight, we break up
Hádáme se a rozcházíme
We kiss, we make up
Líbáme se a dáváme dohromady

You, You don’t really want to stay, no
Ty, ty ve skutečnosti nechceš zůstat, ne
You, but you don’t really want to go-o
Ty, ty ale ve skutečnosti nechceš jít
You’re hot then you’re cold
Jsi vášnivej a pak chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš nahoře a pak dole

Someone call the doctor
Někdo zavolejte doktora
Got a case of a love bi-polar
Mám tu případ schizofrenní lásky
Stuck on a roller coaster
Jsme zaseknutý na horský dráze
Can’t get off this ride
Nemůžem z tý jízdy vystoupit

You change your mind
Měníš názory
Like a girl changes clothes
Jako holka oblečení

Cause you’re hot then you’re cold
Protože jsi žhavej, potom chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš nahoře a pak dole
You’re wrong when it’s right
Říkáš špatně, když je to dobře
It’s black and it’s white
Je to pro tebe černý a pak hned bílý
We fight, we break up
Hádáme se a rozcházíme
We kiss, we make up
Líbáme se a dáváme dohromady

You’re hot then you’re cold
Jsi žhavej, potom chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš v pohodě a pak máš depku
You’re wrong when it’s right
Říkáš špatně, když je to dobře
It’s black and it’s white
Je to pro tebe černý a pak hned bílý
We fight, we break up
Hádáme se a rozcházíme
We kiss, we make up
Líbáme a dáváme dohromady

You, You don’t really want to stay, no
Ty, ty ve skutečnosti nechceš zůstat, ne
You, but you don’t really want to go-o
Ty, ty ale ve skutečnosti nechceš jít
You’re hot then you’re cold
Jsi vášnivej a pak chladnej
You’re yes then you’re no
Jseš jo a pak ne
You’re in and you’re out
Jseš pro a pak proti
You’re up and you’re down
Jseš v pohodě a pak máš depku

Přeloženo ve spolupráci s Ivy. Z tatarštiny do češtiny mi opravila taky Chasing Cars.

Malý bonus za to, že jste nezlobili:

Návrhy na opravy jako vždy vřele uvítám.