Můj proslov o prohibici v USA


1920-1933 (18. a 21. dodatek)

18. dodatek: Rok po ratifikaci tohoto článku se zakazuje výroba, prodej nebo doprava omamných nápojů, jejich dovoz a vývoz s cílem jejich použití na území Spojených států a všech územích podléhajících jejich jurisdikci.

21. dodatek: XVIII. dodatek k Ústavě Spojených států se tímto ruší.

Když se princ Edward vracel do Británie ze své kanadské cesty, vyprávěl svému otci, králi Jiřímu V., že v pohraničním městě slyšel tento popěvek:

Four and twenty Yankees, feeling very dry,
Went across the border to get a drink of rye.
When the rye was opened, the Yanks began to sing,
“God bless America, but God save the King!”

V mém špatném překladu tedy něco jako:

Dvacet čtyři Yankeeů na suchu příliš bylo,
vydalo se za hranice, aby whiskey pilo.
Když se whiska otevřela, zpívali Amíci stále:
“Bůh žehnej Americe, ale Bože, chraň krále.”

Organizovaný zločin velmi posílil. Mafie se před rokem 1920 orientovala na prostituci, hazardní hry a krádeže. Po zavedení prohibice se jim otevřel velmi ziskový trh s alkoholem, který mafiím poskytl finanční zázemí pro to, aby mohly vzkvétat. Silné gangy dokázaly podplácet dohledové agentury, čímže je potom mohly vydírat.

Namísto toho, aby se snížil počet zločinů, jak předpovídali podporovatelé prohibice, města se změnila v bojiště, kde proti sobě bojovaly konkurenční pašerácké gangy. Podle studie z 30 amerických měst stoupl počet zločinů v letech 1920 a 1921 o 24 %. Počet krádeží a loupeží vzrostl o 9 %, počet vražd a zabití o 12,7 %, počet napadení a ublížení na zdravení stoupl o 13 %, počet závislých na drogách stoupl o 44,6 % a policejní náklady vzrostly o 11,4 %.

Příčinou zřejmě bylo násilí provázející černý trh, ale také to, že policie soustředila svoje síly jinam než obvykle. Česká policie teď už jenom hlídá rychlostní kamery a výlohy v obchodech.

Na popularitě navíc získaly silné kořalky, protože bylo ziskovější pašovat silný alkohol než slabý. Obdobnou situaci dnes vidíme na černém trhu s drogami.

Aby zabránila pašerákům používat industriální ethylalkohol, nařídila vláda otrávení tohoto industriálního alkoholu. Pašeráci reagovali tak, že si najali chemiky, aby alkohol renaturovali zpět do podoby, ve které se dá pít. V reakci na to začalo ministerstvo financí požadovat, aby byly do alkoholu přidávány další smrtelné jedy, včetně methylkoholu.

Než prohibice skončila, zemřelo 10 tisíc lidí na to, že vypili denaturovaný alkohol. Zjevná taktika chránit lidi před nežádoucími efekty tím, že otrávíme to, co pijí, se ukázala doslova fatálně neúspěšnou. Za úspěšnou by ji považovali pouze šílení stoupenci Římského klubu a další věrozvěstové přelidnění planety.
Jakákoliv vláda je ve svém živlu, když může zakazovat a regulovat.

Spolu s dalšími ekonomickými efekty, o kterých zde dnes nehovořím, se prohibice postarala o nárůst rozpočtu Prohibičního úřadu z původních 4,4 miliónů dolarů na 13,4 miliónů. K tomu připočtěme, že Pobřežní stráž vydala ročně na prohibici 13 miliónů dolarů. Tato čísla jsou bez výdajů lokálních a státních vlád.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States

8 thoughts on “Můj proslov o prohibici v USA”

  1. Jen taková perlička: v USA je uzákoněn název pro whisky jako “whisky”. Whiskey je název pro irskou :-)

  2. Odrecitoval a navíc jenom česky, protože zrovna jela tramvaj a myslel jsem, že mě nejde dobře slyšet. :)

  3. Výbornej proslov ;-) Pokud vím, tak v SSSR prohibice, kterou vyhlásil Gobračov zabila kolem 25 000 lidí. Bohužel několik desetiletí trvající socialismus udělal z lidí pasivní a letargické jedince neschopné logicky uvažovat a přemejšlet.

Comments are closed.