Václav KlausPřiznám se, že nechápu logiku, podle které se prezident údajně vzpírá vůli lidu, když nepodepíše. V tomto krátkém článku ve stručnosti popíšu proč.

1) Ve volbách, ve kterých měla ODS v programu, že je proti Euroústavě Lisabonské smlouvě a že o ní vypíše referendum, se stala nejsilnější stranou ve Sněmovně (s rekordním ziskem mandátů) i v Senátu, kde dokonce získala nadpoloviční většinu.

Srovnej s posledními volbami do Senátu, kde ODS již kandidovala jako eurosvazácká strana. Z voleb odešla jako spráskaný pes.

Cožpak nevyjádřil lid svoji vůli? Je přece jednoznačné a neoddiskutovatelné, že lid si Euroústavu Lisabonskou smlouvu nepřeje.

Poslanecký klub ODS nemá žádné legitimní právo vydávat svoje hlasování za vůli svých voličů, když prosazuje přesný opak toho, za co byl zvolen!

2) Lid (prostřednictvím Parlamentu) si za prezidenta zvolil člověka, který dlouhodobě své výhrady proti Euroústavě Lisabonu zcela jasně dával na vědomí. A přece si lid tohoto člověka zvolil jako osobu, která dojednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy.

Ergo vůlí lidu nikdy nebylo ratifikovat Euroústavu Lisabonskou smlouvu.

Pane prezidente, nepodepisujte. Ať vás klidně soudí za velezradu, ať si klidně mění Ústavu České republiky tak, aby mezinárodní smlouvy napříště ratifikoval třeba vrchní poštmistr. Jste statečný člověk, a budoucnost vám dá za pravdu.