Slibuji na svou čest

Přesně před šestnáci lety jsem vstoupil ke skautům. Kdy přesně jsem skládal skautský slib, teď nezjistím, neb mám všechny dokumenty v rodné vsi. Ale třetí část slibu zní:

“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, že budu duší i tělem připraven pomáhat vlasti i bližním.”

Dnešním dnem (na den přesně 16 let poté) zaniká moje vlast, které jsem svůj slib složil, a své nové eurovlasti pomáhat nehodlám. Takže, chápu-li to správně, můj slib v oficiální rovině přestává platit a přesunuje se do dissentu :)

Es lebe das Vierte Reich!

2 thoughts on “Slibuji na svou čest”

  1. Asi to musím říct explicitně: Komentáře trollů, eurohujerů a jiných quislingů budu pod tímto článkem přísně mazat.

Comments are closed.