Proč jsem proti Lisabonské smlouvě — shrnutí

Poté, co jsme si prošli formu, obsah i důsledky Lisabonské smlouvy, udělejme si velmi stručné shrnutí.

 1. Lisabonská smlouva je to samé jako odmítnutá euroústava. Pouze jinak pojmenovaná. Co komu po jménu? Co růží zvou, zváno jinak, vonělo by stejně.
 2. Irsko Lisabonskou smlouvu neschválilo, čímž měl být proces jejího schvalování definitivně ukončen.
 3. Lisabonská smlouva je nepřehledná změť změn jiných smluv.
 4. Referendum bylo slíbeno minimálně ve čtvrtině zemí. Konalo se v jediné.
 5. Podle některých právních názorů je přijetí Lisabonské smlouvy jinak než referendem neplatné.
 6. Lisabonská smlouva významně snižuje váhu českého hlasu v EU, aniž bychom za to dostávali něco pozitivního.
 7. Lisabonská smlouva ruší právo veta v 68 oblastech, což nadále oslabuje hlas ČR.
 8. Lisabonská smlouva zavádí europrezidenta a euroministra zahraničí. Ani jeden nikdy nebude z České republiky. Ani jeden nikdy nebude pravičák.
 9. Lisabonská smlouva zavádí jako svoji oficiální doktrínu sociálně tržní hospodářství.
 10. Česká republika ztratí svoje stálé zastoupení v Evropské komisi.
 11. Evropská charta základních práv může znamenat prolomení Benešových dekretů.
 12. Lisabonská smlouva dává Evropské unii kompetenci přivlastnit si jakoukoliv pravomoc, která dosud výlučně náležela členským státům.
 13. Evropská unie už teď produkuje 80 % všech zákonů platných v České republice. Po přijetí Lisabonské smlouvy tento podíl stoupne.
 14. Vystoupení z Evropské unie s Lisabonskou smlouvou nijak nesouvisí. I po odmítnutí zůstane Česká republika nadále členem.
 15. Evropská unie může přijímat nové členy i bez Lisabonské smlouvy.
 16. Je nestydatou lží, že si neumíme v ČR vládnout sami a že to za nás Brusel udělá lépe.
 17. Evropská unie není demokratický spolek a posilování jejích pravomocí je tudíž velmi nežádoucí.
 18. Brusel není vhodné místo pro rozhodování o každodenních problémech občanů České republiky.
 19. Podle platných zákonů je Lisabonská smlouva vlastizradou na České republice.

V životě existují těžká rozhodnutí. Rozhodnutí, kdy výhody a nevýhody jsou téměř stejné nebo obtížně zjistitelné a porovnatelné. Rozhodování o Lisabonské smlouvě není jedním z nich.

U Lisabonské smlouvy převažují nevýhody tak výrazně, že žádný soudný člověk (kromě zlodějů svobody a peněz = socialistů) nemůže ani chvíli přemýšlet o tom, že by ji schválil.

Lisabonské smlouvě říkám jasné, konečné a rezolutní NE!

Děkuji za pozornost.

3 thoughts on “Proč jsem proti Lisabonské smlouvě — shrnutí”

 1. Nezbývá než souhlasit ve všem řečeném, jenom si tedy nejsem jist: Proč by se nikdy nemohl stát europrezidentem Čech?

 2. Pěkně napsáno a nezbývá nic jiného,než doufat v naše společné NE :) Být po mém,tak nyní v EU ani nejsme…Dle mého názoru je lepší být malý a spokojený stát,než malý a utlačovaný článek ve velkém celku.Pokud se EU chce vyrovnat např. USA tímto způsobem je to k smíchu a ještě spíše k pláči.

Comments are closed.