…než abych příště psal vědeckou práci na 30 stran!