Smeťte to ze stolu!

Včera pozbyl platnosti jeden velmi debilní pseudoargument eurosvazáků. Že prej po nepřijetí Lisabonské vlastizrady by padla vláda.

Vláda už padla. Je tedy možno bez okolků Lisabonskou smlouvu obřadně spálit u české vlajky a dál se jí nezabývat.

Budu v této věci kontaktovat svého senátora Čáslavu.

2 thoughts on “Smeťte to ze stolu!”

Comments are closed.