Přednáška o daňový konkurenci

Pražští Svobodní mě pozvali přednášet na téma daňové a regulatorní konkurence. Nalijte si vínko, pohodlně se usaďte a jdeme se dívat…

Vlastní přednáška:


Bonuz pro kikoťi:

A teď už Q&A…

Lze uvažovat o kombinování dluhové brzdy s mandatorními výdaji?

Nehrozí při daňové konkurenci časté změny sazeb?

Jaké praktické kroky by znamenalo zavedení v ČR?

Je konkurence v daňové oblasti vlastně “správná”?

Souvislost daňového domicilu a socálního zajištění

Kdo má daně vybírat?

Dobrovolné “tržní daně”?

Nehrozí v důsledku konkurence zvyšování daní?

Jak by to vypadalo v ČR?

Daňová zátěž vs. kvalita života

Bude fungovat v “socialistických krajích”?

A co ti, kteří se nechtějí stěhovat? (“hlasovat nohama”)

Nebudou se nižší daně kompenzovat jinými poplatky?

Pražskému předsednictvu a Romanu Křížovi děkuju za uspořádání, všem hostům děkuju za to, že přišli, a Karlu Zvárovi děkuju za excelentní zpracování videa.